+375173642454
+375296281073
+375297577308

Budownictwo i nieruchomości

Biuro adwokackie świadczy pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego, a w szczególności:
- doradza w sprawach zawarcia i wykonania umów o roboty budowlane, przygotowania dokumentów w związku z budową obiektów nieruchomości;
- reprezentuje klientów przed sądem oraz innymi instytucjami w sprawach obrony praw właścicieli oraz innych prawowitych posiadaczy nieruchomości, w sprawach wynikających z umów o roboty budowlane oraz w sprawach w związku z dokonaniem rejestracji nieruchomości i praw do nieruchomości;
- świadczy pomoc w sprawach w związku z umowami sprzedaży, hipoteki i dzierżawy nieruchomości. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Andrei Neviadouski Partner Zarządzający Telefon/fax: +375173642454
Telefon kom.: +375296281073 (Viber, WhatsApp)
Email: neviadouski@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!