+375173642454
+375296281073
+375297577308

Handel zagraniczny

W zakresie handlu zagranicznego Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners:
- doradza podmiotom gospodarczym, w tym w zakresie przepisów prawa cywilnego, podatkowego, celnego, dewizowego ii., a w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa międzynarodowego oraz zwyczajów handlowych;
- opracowuje projekty umów w zakresie handlu zagranicznego (sprzedaży, dystrybucji, o dzieło, świadczenia usług, franczyzy, leasingu, agencji itp.);
- reprezentuje klientów w rozmowach handlowych, w tym w związku z zawarciem umowy w zakresie handlu zagranicznego. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Andrei Neviadouski Partner Zarządzający Telefon/fax: +375173642454
Telefon kom.: +375296281073 (Viber, WhatsApp)
Email: neviadouski@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!