+375173642454
+375296281073
+375297577308

Inwestycje zagraniczne

Adwokaci Biura doradzają w zakresie przepisów prawa inwestycyjnego na Bialorusi. Biuro ma duże doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy inwestują na terytorium Białorusi i Rosji, w tym w strefach wolnych gospodarczych.
Pomoc prawna obejmuje mi.:
- doradztwo;
- opracowanie wszelkich dokumentów w zwiażku z przygotowaniem i realizacją inwestycji zagranicznej;
- reprezentowanie inwestorów zagranicznych przed instytucjami państwowymi oraz sądami.
We wspólpracy z zagranicznymi kancelariami partnerskimi Biuro również świadczy pomoc prawną przy planowaniu i realizacji inwestycji poza granicami Białorusi (Rosja, Polska, Ukraina). Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Czesław Cierech Partner Telefon/Fax: +375173642454.
Telefon kom.: +375293742462 (Białoruś), +48600881155 (Polska).
Email: cierech@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!