+375173642454
+375296281073
+375297577308

Prawo korporacyjne

Adwokaci Biura doradzają w zakresie przepisów prawa korporacyjnego na Bialorusi. Biuro Adwokackie świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi procesów tworzenia, likwidacji i przekształceń spółek handlowych oraz bieżącej obsługi spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, a w szczególności:
- doradza w zakresie przepisów prawa korporacyjnego;
- opracowywuje projekty uchwał, statutów i innych aktów regulujących tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów;
reprezentuje w ramach postępowań rejestrowych podmioty w urzędach rejestrowych. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Czesław Cierech Partner Telefon/Fax: +375173642454.
Telefon kom.: +375293742462 (Białoruś), +48600881155 (Polska).
Email: cierech@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!