+375173642454
+375296281073
+375297577308

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners:
- doradza klientom (przeważnie pracodawcom) w zakresie rozmaitych zagadnień z zakresu przepisow pracy, w tym w sprawach zawarcia, dokonania zmian oraz rozwiązania umowy (kontraktu) o pracę;
-  opracowuje projekty umów (kontraktów) o pracę, regulaminów (płac itp.), układów zbiorowych, rozporządzeń oraz innych dokumentów z zakresu stosunków pracy;
- udiela pomocy prawnej w zakresie uzyskania pozwolenia na prace dla cudzoziemców;
- reprezentuje klienta przed sądem w sporach wynikających z zakresu prawa pracy. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Dzmitryj Shylau, LL.M. (BSU) Partner Telefon/Fax: +375173642454.
Telefon kom.: +375297577308 (Viber), +375447577308 (WhatsApp).
Email: shylau@cnp.by.
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!