+375173642454
+375296281073
+375297577308

Własność intelektualna

Biuro Adwokackie swiadczy na rzecz swoich klientów pomoc prawną w zakresie spraw własności intelektualnej, a w szczególności w sprawach:
- w związku z powstaniem i wykonaniem wyłącznego prawa do firmy, praw do znakow towarowych, wynalazków, wzorców przemysłowych, praw do ochrony know-how;
- przygotowania umów licencyjnych oraz umów w zakresie tworzenia i wykorzystania rezultatów działalności intelektualnej, umów o tworzenie programów komputerowych oraz innych dokumentow;
- reprezentują klientów w sprawach obrony praw do własności intelektualnej, w tym przed Sądem Najwyższym Republiki Bialoruś.


Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Samuseu Aliaksandr Partner Tel./Fax: +375173642454
Telefon kom.: +375296500633
Email: samuseu@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!