+375173642454
+375296281073
+375297577308

Reprezentowanie w sądach

W ramach świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych adwokaci Biura reprezentują interesy klientów w sądach ogólnych i polubownych Republiki Białoruś, w tym na etapie egzekwowania orzeczeń sądowych, mi. w sprawach:
1) w związku z nabyciem, zmianą praw do nieruchomości
2) rodzinnych
3) spadkowych
4) w związku ze stosunkiem pracy
5) w związku z tworzeniem i wykorzystaniem dzieł naukowych, literatury i sztuki (prawo autorskie)
6) naprawienia szkody
7) w związku z prawem bankowym i ubezpieczeniem. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Andrei Neviadouski Partner Zarządzający Telefon/fax: +375173642454
Telefon kom.: +375296281073 (Viber, WhatsApp)
Email: neviadouski@cnp.by
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!