+375173642454
+375296281073
+375297577308

Informacje ogólne

Przedmiot działalności Biura Adwokackiego Cierech, Neviadouski and Partners stanowi:
1.    Zapewnienie pomocy prawnej inwestorom zagranicznym na terytorium Białorusi i Rosji;
2.    Zapewnienie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym (białoruskim i fizycznym osobom prawnym i fizycznym);
3.    Doradztwo w zakresie handlu zagranicznego i inwestycji.

Klienci Biura Adwokackiego Cierech, Neviadouski and Partners mają zapewnioną pomoc prawną również na w takich krajach jak USA, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja.

Partnerzy i Adwokaci Biura Adwokackiego Cierech, Neviadouski and Partners świadczą na rzecz podmiotów gospodarczych następujące rodzaje pomocy prawnej:
1.    Udzielają porad prawnych oraz informacji w zakresie prawa cywilnego, podatkowego, celnego ii.;
2.    Opracowują opinie prawne dotyczących kwestii wykonywania dzxiałalności gospodarczej;
3.    Przygotowują umowy handlowe, wnioski, skargi oraz inne dokumenty natury prawnej;
4.    Reprezentują klientów w sądach oraz w innych organach i instytucjach, jak również przed osobami fizycznymi;
5.    Świadczą na rzecz podmiotów gospodarczych każdą niezbdną pomoc prawną.

Priorytet działalności Biura Adwokackiego Cierech, Neviadouski and Partners stanowi świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu gospodarczego oraz w zakresie handlu zagranicznego i działalności inwestycyjnej.

Języki robocze Biura Adwokackiego Cierech, Neviadouski and Partners rosyjski, białoruski, angielski, francuski i polski, co umożliwia bezpośrednią komunikację adwokata z klientem bez angażowania tłumaczy.

Dla uzyskania szczegółowych informacji proszę wybrać interesującą Państwo kwestię, w zakresie której potrzebujecie Państwo pomocy prawnej.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!